Informatie over Helios Spirituele Vereniging

Helios
 
Helios is de zonnegod uit de Griekse mythologie. Het Griekse woord ἥλιος betekent zon. Deze Griekse god is vergelijkbaar met Ra, de zonnegod uit de Egyptische oudheid.
 
De zonnegod staat symbool voor kracht, energie, warmte en licht.
 
Deze kwaliteiten dragen wij graag uit als centrum voor geestelijke ontwikkeling en bewustwording. Daarom kozen wij voor de naam Helios: Het Eeuwig Licht Is Ons Symbool. 
 
 
 
Wat doet Helios?
 
Spirituele Vereniging Helios in Harderwijk laat mensen van alle achtergronden kennismaken met een breed scala aan informatie. 
 
Wij doen dat door op donderdagavonden sprekers uit te nodigen hun kennis met ons te delen tijdens een lezing, workshop, demonstratie of concert. 
 
Daarnaast verzorgen wij informele ontmoetingsavonden waarbij de leden onderling van gedachten kunnen wisselen. 
Kijk voor onze activiteiten bij agenda.
 

Helios organiseert per kalenderjaar:

- Ongeveer 10 open avonden (voor iedereen toegankelijk) met een spreker

- 6 tot 10 informele ledenavonden om in kleinere groepen onderwerpen uit te diepen

- Overige initiatieven

 

De informatie over het lidmaatschap van Helios vind je hier

 

Meer weten over de ledenavonden? Hier staat de info!

 

 

Onze missie

Onze vereniging wil je graag kennis laten maken met het niet-tastbare Al-Wat-Is. Helios wil een opstap zijn naar het ervaren van het eeuwig licht in jezelf, de ander en de wereld.

Onze doelstelling is het streven naar een geestelijke ontwikkeling en hoger bewustzijn van de mens om op een ethisch verantwoorde wijze de weg naar innerlijke vrede, harmonie en geluk te vinden.
 
Heliosavonden vinden altijd op donderdagavond plaats in sociaal cultureel centrum "De Kiekmure" te Harderwijk.  De activiteiten beginnen om 20.00 uur  en duren tot ongeveer 22.30 uur. Tussendoor is in de pauze gelegenheid elkaar te ontmoeten en aan de bar consumpties te bestellen. Zo binnen, zo buiten. Zo boven, zo beneden...