Informatie over Helios Spirituele Vereniging

Wat doet Helios?
 
De Spirituele Vereniging Helios in Harderwijk laat mensen van alle achtergronden kennismaken met een breed scala aan informatie. 
 
Wij doen dat door op donderdagavonden sprekers/spreeksters uit te nodigen hun kennis met ons te delen tijdens een lezing, workshop, demonstratie of concert. 
 
Daarnaast verzorgen wij informele ontmoetingsavonden waarbij de leden onderling van gedachten kunnen wisselen. 
Kijk voor onze activiteiten bij agenda.
 

Helios organiseert per kalenderjaar:

- Ca. 10 open avonden (voor iedereen toegankelijk) met een spreker (M/V),

- 6 tot 10 informele LEDEN-activiteiten om in kleinere groepen onderwerpen uit te diepen. 

- Overige initiatieven.

 

 

Onze missie

Onze vereniging wil je graag kennis laten maken met het niet tastbare Al-wat-is. Helios wil een opstap zijn naar het ervaren van het eeuwig licht in jezelf, de ander en de wereld.

Onze doelstelling is het streven naar een geestelijke ontwikkeling en hoger bewustzijn van de mens om op een ethisch verantwoorde wijze de weg naar innerlijke vrede, harmonie en geluk te vinden.
 
Helios avonden vinden altijd op donderdag avond plaats in sociaal cultureel centrum "De Kiekmure" te Harderwijk.  De activititeiten beginnen om 20.00 uur  en duren tot 22.30 uur. Tussendoor is in de pauze gelegenheid elkaar te ontmoeten en aan de bar consumpties te bestellen.  Zo binnen, zo buitenZo boven, zo beneden