Organisatie, structuur en bestuur

De organisatie van Helios is vastgelegd in statuten en het huishoudelijk reglement.

De taakverdeling van de bestuursleden is schriftelijk vastgelegd.

Beide kunt u opvragen bij het secretariaat van de vereniging.


Helios is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 40094896.

  

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

Functie Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Leen Roozeboom 06 53 83 90 00 leen.rozeboom@gmail.com
Penningmeester Henriette Bekkering-Tideman
06 48 50 55 90 of
0341 - 70 15 63
 
henriettetideman@gmail.com
Secretaris Rita Reeberg 0341 - 45 54 32 info@heliosharderwijk.nl
Algemeen bestuurslid Eugene Klooster 0341 - 41 72 50 ecm.klooster@planet.nl
 
Als u iets te melden heeft wat interessant is voor de Heliosleden, kunt u een mail sturen naar info@heliosharderwijk.nl

 

Informatie voor de nieuwsbrief of programmacommissie van Helios kan naar Henk Revenberg of Dorien Damstra via nieuwsbrief@heliosharderwijk.nl. Lees hier meer over het programma van Helios


Helios is een vereniging en we doen graag alles samen.

We kunnen voortdurend uw hulp gebruiken bij de boekentafel, zaalinrichting, entree en de bediening van de audio-apparatuur.

 

Heeft u ook belangstelling voor een vacature of als hulpkracht? 

Stuur dan een mail naar info@heliosharderwijk.nl of spreek één van de bestuursleden aan.